ΤΣΙΜΕΝΤΑ

Φαιό Τσιμέντο ΤΙΤΑΝ R

[Σύνθετο τσιμέντο Portland EN 197-1 - CEM II/B-M (P-LL) 32,5 R]

Βασικά Χαρακτηριστικά:

 • Για γενική χρήση σε οικοδομικές εφαρμογές, όπως σε σκυρόδεμα, κονιάματα, επιχρίσματα, επιστρώσεις ή ενέματα.
 • Παρέχει υψηλή πρώιμη αντοχή.
 • Εξασφαλίζει μεγάλο χρόνο εργασιμότητας, ώστε το προϊόν να μπορεί να επεξεργαστεί εύκολα.
 • Συμβατό με ασβέστη και πρόσμικτα πλαστικοποίησης.
 • Απαιτεί ελάχιστες ποσότητες προσμίκτων για την παραγωγή τελικού προϊόντος, εξαιτίας της χαμηλότερης απαίτησης σε νερό.
 • Η ιδιαίτερη απόχρωσή του, το καθιστά ως το ιδανικότερο φαιό τσιμέντο για την επίτευξη έγχρωμων τελικών προϊόντων, με χρήση κατάλληλων χρωστικών ουσιών (πιγμέντα).
 • Παρέχει μεγαλύτερη αντοχή και ανθεκτικότητα κατασκευών.
 • Ιδανικό για κατασκευές κοντά σε θάλασσα ή θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Συμμορφώνεται με την οδηγία για το χρώμιο (VI) με στόχο τη μείωση του κινδύνου αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής.

Λευκό Τσιμέντο ΤΙΤΑΝ

[Τσιμέντο Portland EN 197-1 - CEM II/Α-LL) 42,5 Ν]

Βασικά Χαρακτηριστικά:

 • Για αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές εφαρμογές, όπως επιχρίσματα, επιστρώσεις, κονίαμα κ.λπ.
 • Ιδανικό για την παραγωγή εξαιρετικά ανοιχτόχρωμου σκυροδέματος και κονιαμάτων.
 • Εξαιρετικό για την επιδιόρθωση παλαιών οικοδομημάτων και μνημείων.
 • Aπαιτεί μικρές ποσότητες χρωστικών για την επίτευξη ανοικτών και έντονων χρωμάτων.
 • Επιτυγχάνει με τη χρήση του πιο ζωντανά χρώματα σε σύγκριση με τα φαιά τσιμέντα.
 • Παρέχει πολύ υψηλές αντοχές από τις πρώτες ώρες εφαρμογής.
 • Συμβατό με ασβέστη και πρόσμικτα πλαστικοποίησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Ο ΤΙΤΑΝ έχει σχεδιάσει και προσφέρει στους καταναλωτές ενσακισμένου τσιμέντου και άλλων προϊόντων το πρόγραμμα ανταμοιβής Προνόμιο™. Το Προνόμιο™ απευθύνεται πρωτίστως στους εργολάβους οικοδομικών έργων. Το καινοτόμο πρόγραμμα παρέχει αναγνώριση και επιβράβευση στον καταναλωτή παράλληλα με συνεχή ενημέρωση για τα προϊόντα και τις προωθητικές δράσεις της Eταιρείας μας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Προνόμιο™ μπορείτε να δείτε εδώ.