Κόριαν Νιπτήρες by Ideavit

Solidroll - Code:283811 - Size : Φ 450x900mm

SOLIDCLIFF PB-50 - Code:290232 - Size : Size: L500xW350xH900mm

Solidthin-SQ - Code: 281618 - Thin edge 6 mm Size:500x350x125 mm

Solidjoy-50 - Code: 285074 - Size:500x350x110 mm

Solidjoy-75 - Code:290026 - Size : 750x375x110 mm

Solidtop-60 - Code: 277030 - Size:600x400x150 mm

Solidpure - Code:277041 - Size : 500x300x110mm

Solidthin-40 - Code:281617 - Size:400 x125 mm

Solidthin - Code:280181 - Thin edge 6 mm -Size: D. 390x145 mm

Solidthin-OV - Code:284773 - Thin edge 6 mm - Size:600x400x145 mm

Solidthin-60 - Code: 281616 - Thin edge 6 mm - Size: 600x350x125 mm

SOLIDCLIFF-50 - Code: 290230 Size : L500xW350xH125mm

SOLIDCLIFF-40 - Code : 290251 - Size : L400xW350xH125mm

Solidcap 3.0 - Code: 290226 Size: 600x452x155Hmm - Bowl round shape D.362x138mm

Solidcap 6.0 - Code: 290227 Size: 500x380x155Hmm Bowl round shape D.380x138mm

Solidharmony-OV - Code: 290116 - Size: 600 440x155 mm