Νεροχύτες Κουζίνας

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΓΡΑΝΙΤΗ CARRON - 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΝΘΕΤΟΣ CARRON ARUBA 6205 (90) 86x50cm - ΣΕ 9 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ - ΓΡΑΝΙΤΗ ΜΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

6205

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΝΘΕΤΟΣ CARRON ARUBA 6200 (80) 78x50cm - ΣΕ 9 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ- ΓΡΑΝΙΤΗ ΜΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

6200

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΝΘΕΤΟΣ CARRON DEBUT 100 (45) 78x50cm - ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ- ΓΡΑΝΙΤΗ ΜΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

100

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΝΘΕΤΟΣ CARRON DEBUT 105 (60) 97x50cm - ΣΕ 7 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ- ΓΡΑΝΙΤΗ ΜΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

105

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΝΘΕΤΟΣ CARRON ZX 3286 (80) 86x50cm - ΣΕ 8 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ- ΓΡΑΝΙΤΗ ΜΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

3286

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΝΘΕΤΟΣ CARRON ZX 3200 (90) 94x51.5cm - ΣΕ 8 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ- ΓΡΑΝΙΤΗ ΜΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

3200

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΝΘΕΤΟΣ CARRON ZX 3100 (60) 100x51.5cm - ΣΕ 5 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ- ΓΡΑΝΙΤΗ ΜΕ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

3100

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΓΡΑΝΙΤΗ PYRAMIS - 25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ


ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΝΘΕΤΟΣ PYRAMIS PYROGRANITE ALAZIA (60) 100x50cm 1B 1D - ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ- ΓΡΑΝΙΤΗ ΜΕ LIFETIME ΕΓΓΥΗΣΗ

PYROGRANITE ALAZIA 100x50cm 1B 1D


ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΝΘΕΤΟΣ PYRAMIS PYROGRANITE ALAZIA (45) 86x50cm 1B 1D - ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ- ΓΡΑΝΙΤΗ ΜΕ LIFETIME ΕΓΓΥΗΣΗ

PYROGRANITE ALAZIA 86x50cm 1B 1D


ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΝΘΕΤΟΣ PYRAMIS PYROGRANITE ALAZIA (90) 86x50cm 1 3 /4B - ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ- ΓΡΑΝΙΤΗ ΜΕ LIFETIME ΕΓΓΥΗΣΗ

PYROGRANITE ALAZIA 86x50cm 1 3 /4B


ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΝΘΕΤΟΣ PYRAMIS PYROGRANITE ALAZIA (45) 79x50cm 1B 1D - ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ- ΓΡΑΝΙΤΗ ΜΕ LIFETIME ΕΓΓΥΗΣΗ

PYROGRANITE ALAZIA 79x50cm 1B 1D


ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΝΘΕΤΟΣ PYRAMIS PYROGRANITE ALAZIA (80) 79x50cm 2B - ΣΕ 6 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ- ΓΡΑΝΙΤΗ ΜΕ LIFETIME ΕΓΓΥΗΣΗ

PYROGRANITE ALAZIA 79x50cm 2B

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ DURALIT - 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΝΘΕΤΟΣ DURALIT KZ100 (50) 86x50cm - ΣΕ 1 ΑΠΟΧΡΩΣH- ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΖ100

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΝΘΕΤΟΣ DURALIT KZ105 (60) 100x50cm - ΣΕ 1 ΑΠΟΧΡΩΣH- ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΖ105

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ ΕΝΘΕΤΟΣ DURALIT KZ200 (80) 83x50cm - ΣΕ 5 ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ- ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΖ200

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ INOX APELL - ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX APELL LINEAR 86x50cm (60) (ΒΑΘ.21) - ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ

101-8510-110

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX APELL VENEZIA 86x50cm (45) (ΒΑΘ.18) - ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ

101-8300-110

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX APELL VENEZIA 86x50cm (60) (ΒΑΘ.18) - ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ

101-8310-110

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX APELL VENEZIA 79x50cm (80) (ΒΑΘ.21) - ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ

101-8580-110

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX APELL VENEZIA 86x50cm (80) (ΒΑΘ.21) - ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ

101-8530-110

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX APELL VENEZIA 86x50cm (90) (ΒΑΘ.21) - ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΦ' ΟΡΟΥ ΖΩΗΣ

101-8520-110

ΝΕΡΟΧΥΤΕΣ INOX FORTINOX - 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX VALEY 78x50cm (45) (ΒΑΘ.17) - ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

107-25100-110

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX VALEY 78x50cm (60) (ΒΑΘ.18) - ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

107-25105-110

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX VALEY 58x51cm (50) (ΒΑΘ.16) - ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

107-25150-110

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX VALEY 86x50cm (60) (ΒΑΘ.19) - ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

107-25185-110

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX VALEY 86x50cm (45) (ΒΑΘ.17) - ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

107-25186-110

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX VALEY 80x50cm (80) (ΒΑΘ.16) - ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

108-25200-110

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX VALEY 46x37cm (50) (ΒΑΘ.16) - ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

107-25046-110

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX VALEY 60x50cm (60) (ΒΑΘ.19) - ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

107-25060-110

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX VALEY 50x50cm (50) (ΒΑΘ.17) - ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

107-25050-110

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX VALEY 38x38cm (45) (ΒΑΘ.16) - ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

107-25038-110

ΝΕΡΟΧΥΤΗΣ INOX VALEY 45x45cm (45) (ΒΑΘ.15) - ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

107-24050-110