Ψηφίδες Πισίνας

ΠΛΑΚΑΚΙ ΨΗΦΙΔΑ Α03 2,5*2,5 (4.20M2/KIB)

101-309-572

ΠΛΑΚΑΚΙ ΨΗΦΙΔΑ ΑΝΑΜΙΚΤΗ Α02/Β011/C044 2,5*2,5 (4.20M2/KIB)

101-309-576

ΠΛΑΚΑΚΙ ΨΗΦΙΔΑ Α010 2,5*2,5 (4.20M2/KIB)

101-309-571

ΠΛΑΚΑΚΙ ΨΗΦΙΔΑ Β011 2,5*2,5 (4.20M2/KIB)

101-309-573

ΠΛΑΚΑΚΙ ΨΗΦΙΔΑ Α02 2,5*2,5 (4.20M2/KIB)

101-309-922

ΠΛΑΚΑΚΙ ΨΗΦΙΔΑ C050 2,5*2,5 (4.20M2/KIB)

101-309-578